missie

Doelstelling  de Striensche zorgcoöperatie

 

Ouderen zijn gebaat bij goede woon- en leef omgeving, waar zij zich thuis en gewaardeerd voelen. Om dit te realiseren is de zorgcoöperatie de Striensche opgericht.
De coöperatie is gebaseerd op solidariteit, lees het “geven en nemen”- principe.

Zorgcoöperatie de Striensche heeft zich als doel gesteld, dat (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen door het coördineren van bestaande diensten en organiseren van aanvullende diensten. Het opzetten van de Hoeksche huiskamer (i.s.m. Welzijn Hoeksche Waard) is daarvan het eerste voorbeeld. Er gaat een informatiepunt, boodschappen- en klussendienst opgericht worden.
Het promoten van de vele bestaande initiatieven door het maken en verspreiden van een weekagenda, zowel digitaal als fysiek, zal een belangrijk onderdeel worden.

De zorgcoöperatie gaat zich ook inzetten om ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen in hun  taken. Nieuwe ontwikkelingen, zoals bezuinigingen op huishoudelijke hulp, verzorging en WMO, maken het extra uitdagend om dit doel te realiseren. De coöperatie wil ook de schakel zijn tussen de steeds ingewikkelder wordende maatschappij en onze leden.
Ons streven hierbij is een goede aansluiting tussen professionele zorgaanbieders en de vele bestaande activiteiten van de vrijwilligers en de zorgcoöperatie.

Een ander belangrijk doel is het vergroten van de onderlinge solidariteit in Strijen door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat, waar iedereen van kan profiteren.
Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

 

Dit is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden in Strijen,

 

Ouderenbond Strijen,                   PCOB/KBO                               Vrienden van De Hoge Weide